Hoe onderscheiden we ons als dealer?

Project Description

Hoe onderscheiden we ons als dealer?

De opdracht: Hoe maak je als dealer blijvend onderscheid in de markt? Ons antwoord: help medewerkers om afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken, zodat ze zelf bedenken hoe het anders kan. Ofwel: maak gebruik van de kracht die je in huis hebt.

Resultaat: We observeerden en fotografeerden 2 dagen lang het dagelijks proces op de werkplaatsreceptie van één van de vestigingen. Daarnaast voerden we 1-op-1-gesprekken met medewerkers. Met bedrieglijk eenvoudige vragen: ‘Waarom lopen dingen zo?’ ‘Wat zou je anders willen?’.

In het terugkoppelingsmoment stelden we de vraag der vragen aan de hand van alle foto’s: ‘wat zie je nou eigenlijk?’. Dit bracht direct wisselwerking op gang. Vestigingsmanager, serviceadviseurs en werkplaatschef raakten met elkaar in gesprek. Ze spraken hun waardering uit, gaven hun mening en trokken zélf conclusies over wat anders kan. Met als resultaat volop ideeën die ze direct als acties in hun eigen agenda noteerden. Niet opgelegd door een buitenstaander, maar van binnenuit gedreven. Zo effectief kan de kunst van het observeren zijn.

“Je wordt op den duur toch een beetje bedrijfsblind. Ik had er eerst geen verwachtingen bij, maar zie dat het echt toegevoegde waarde heeft gehad voor mijn medewerkers en mijzelf.” Vestigingsmanager

Project Details

Portfolio Image