Hoe verbeteren we het financieel inzicht van onze mensen?

Project Description

Hoe verbeteren we het financieel inzicht van onze mensen?

De opdracht: Leer het middenkader om een dealerbedrijf te runnen.

Het resultaat: In de dealersimulatie draaiden deelnemers zelf aan de knoppen van een virtueel autobedrijf. Het financieel inzicht verbeterde daarmee. Om het rendement te verhogen met (tienden van) procenten, is alleen sturen op onderbuikgevoelens niet voldoende. Deelnemers:

  •  ervoeren dat sturen op cijfers cruciaal is
  •  ervoeren hoe sales en after sales met elkaar verbonden zijn
  •  ervoeren dat kleine beslissingen grote gevolgen kunnen hebben

“Ik had niet in de gaten dat het aansturen van een dealerbedrijf zo complex was. Ik begrijp nu in welk spanningsveld onze directie moet opereren.”
Een deelnemer

Project Details

Portfolio Image